AFR

Provádění zemních a výkopových prací v Plzeňském a Karlovarském kraji již od roku 1998.

O společnosti

Začátek činnost společnosti AFR – zemní práce se datuje ke konci devadesátých let. Dne 4.11.1998 tak byla do Obchodního rejstříku zapsána společnost AFR – zemní práce, s.r.o. se sídlem v Chodové Plané. Zajišťuje většinu svých prací v Plzeňském a Karlovarském kraji. V současné době má společnost zhruba 15 kmenových zaměstnanců a disponuje širokým strojním a vozovým parkem od minibagrů až po pásové bagry a těžkou nákladní techniku.
AFR zemní práce zajišťuje většinu svých prací v Plzeňském a Karlovarském kraji. V současné době má společnost zhruba 15 kmenových zaměstnanců a disponuje širokým strojním a vozovým parkem od minibagrů až po pásové bagry a těžkou nákladní techniku.

„AFR …s ohledem k přírodě“

Filozofie a přístup jednatelů společnosti orientované na zákazníky se opírají o jejich dlouholeté zkušenosti z oblasti zemních prací. Základním strategickým cílem je uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního comment nettoyer une coque de telephonemous phone caseelfbar bc5000 sverigecoole handyhüllen prostředí.
Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a tyto přenášet na obchodní partnery.

 

Dlouhodobé záměry společnosti

Trvalé zhodnocování vloženého kapitálu ve formě tvorby zisku.
Reinvestování podstatné části zisku zpět do společnosti ve formě obnovy strojního vybavení.
Zvyšování odborné způsobilosti všech pracovníků a zvyšování produktivity práce.
Specializovat se na vybrané typy technologií a služeb, v rámci nich dosahovat špičkové úrovně.
Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
Nadále si udržovat stálé zákazníky prostřednictvím nabídky komplexních služeb

 

Máme bohaté zkušenosti

– Za kvalitu poskytovaných služeb ručíme svým jménem.
– Naší prioritou je spokojený zákazník.
– Zákazníkovi poskytujeme přidanou hodnotu ve formě letitých zkušeností z oblasti zemních prací.
– Prezentujeme se jako dodavatel kvalitních a komplexních produktů v oblastech našeho podnikání.
– Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech.
– Vytváříme recipročně výhodné partnerské vztahy s našimi dodavateli.

„AFR …s ohledem k přírodě“