AFR ZEMNÍ PRÁCE Zemní a výkopové práce AFR Provádění zemních a výkopových prací v Plzeňském a Karlovarském kraji již od roku 1998. AFR - zemní práce, s.r.o. se sídlem v Chodové Plané. AFR DEMOLIČNÍ PRÁCE Demolice a přeprava strojů AFR Provádění bouracích prací v Plzeňském a Karlovarském kraji již od roku 1998. AFR - zemní práce, s.r.o. se sídlem v Chodové Plané. AFR PŘEPRAVA MATERIÁLU Dovoz stavebního materiálu AFR Dovoz stavebního materiálu v Plzeňském a Karlovarském kraji již od roku 1998. AFR - zemní práce, s.r.o. se sídlem v Chodové Plané.

„AFR …s ohledem
k přírodě“

Při provádění zemních a výkopových prací
se řídíme principy prevence a ochrany
životního prostředí.

AFR držitelem certifikátu kvality

Pro zjednodušování a zefektivňování
činností ve společnosti využíváme metod
procesního řízení.

Naše stroje, nářadí
a doprava

Obsluhujeme bagry pásové, kolové, rypadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry a zhutňovací stroje. Dopravujeme a přepravujeme vozy SCANIA a IVECO.

Mnohaleté zkušenosti, odbornost a certifikace

Firma AFR provádí zemní a výkopové práce, výstavbu, opravy lesních a polních cest, odstraňování staveb, přepravu stavebních strojů i nadrozměrných a dovoz stavebního materiálu.

Za kvalitu služeb ručíme

Filozofie a přístup jednatelů společnosti orientované na zákazníky se opírají o jejich dlouholeté zkušenosti z oblasti zemních prací.

Základním strategickým cílem je uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu.

Máme bohaté zkušenosti

Provádíme demolice objektů a konstrukcí nejen zděných, betonových, železobetonových, ale i ocelových a celodřevěných.

Zajistíme také odvoz a likvidaci přebytečného výkopku či dodání písku, štěrku, recyklátu nebo zásypové zeminy, ornice či substrátu.

Jsme připraveni čelit výzvám

Vlastníme mechanizaci pro provádění demoličních prací, zemních a výkopových prací, odvozu suti nebo přepravy nadměrných nákladů.

Důsledně také uplatňujeme flexibilitu a maximální snahu o naplnění potřeb zákazníka.

1823

zemních prací

512

bouracích prací

18

lesních, polních cest

916

přeprav strojů

Zemní práce, výkopy, hloubení, skrývka, hutnění, demolice.

Firma AFR zajišťujeme zemní práce v jakémkoli rozsahu od drobných výkopů až po
velkoobjemové přesuny zeminy či kompletní přípravy území. Díky rozsáhlému strojovému
a vozovému parku můžeme nabídnout kompletní realizaci zakázky v kombinaci s našimi
ostatními službami, jako jsou demolice, jeřábové práce, doprava sypkých materiálů,
recyklace nebo nadrozměrná přeprava.
Během všech našich prací klademe velký důraz na bezpečnost, kvalitu a v neposlední řadě i na šetrnost k životnímu prostředí.

Zemní práce a opravy cest

Zemní a výkopové práce. Výstavba, opravy lesních a polních cest.

Demolice a přeprava strojů

Provádění a odstraňování staveb. Přeprava stavebních strojů i nadrozměrných.

Dovoz stavebního materiálu

Dovoz stavebního materiálu. Stavební a výkopové práce.

Naše technika

Kontaktujte nás s vaší poptávkou … Tel.: 602 490 270

Nebo nám napište váš požadavek do formuláře poptávky a my se vám co nejdříve ozveme zpět.