O společnosti

Začátek činnost společnosti AFR – zemní práce se datuje k začátku devadesátých let, kdy Ing. Pavel Štěpánek spolu se svými společníky pracoval na několika drobných projektech v okolí Chodové Plané a též v sousedním Německu. Avšak poté, co se nabídky začali kupit, se rozhodla skupina 4 společníků v čele s Ing. Štěpánkem založit společnost s ručením omezením. Dne 4.11.1998 tak byla do Obchodního rejstříku zapsána společnost AFR – zemní práce, s.r.o. se sídlem v Chodové Plané.

Právě v této lokalitě společnost zajišťuje převážnou většinu svých prací. V současné době má společnost zhruba 10 kmenových zaměstnanců a disponuje širokým strojním a vozovým parkem od minibagrů až po pásové bagry a těžkou nákladní techniku.

Politika společnosti

Filozofie a přístup jednatelů společnosti orientované na zákazníky se opírají o jejich dlouholeté zkušenosti z oblasti zemních prací. Základním strategickým cílem je uspokojovat současné a budoucí potřeby a očekávání zákazníků, a tím zvyšovat podíl na trhu. Trvalé zlepšování se vyžaduje také ve všech oblastech, které se dotýkají ochrany životního prostředí. Proto si vedení stanovilo závazek šířit principy prevence a ochrany životního prostředí a tyto přenášet na obchodní partnery.

Motto společnosti: „AFR … s ohledem k přírodě“

 • Za kvalitu poskytovaných služeb ručíme svým jménem.
 • Naší prioritou je spokojený zákazník.
 • Zákazníkovi poskytujeme přidanou hodnotu ve formě letitých zkušeností z oblasti zemních prací.
 • Prezentujeme se jako dodavatel kvalitních a komplexních produktů v oblastech našeho podnikání.
 • Zabezpečujeme splnění zákonných norem a požadavků při svých činnostech.
 • Vytváříme recipročně výhodné partnerské vztahy s našimi dodavateli.

Dlouhodobé záměry společnosti

 • Trvalé zhodnocování vloženého kapitálu ve formě tvorby zisku.
 • Reinvestování podstatné části zisku zpět do společnosti ve formě obnovy strojního vybavení.
 • Zvyšování odborné způsobilosti všech pracovníků a zvyšování produktivity práce.
 • Specializovat se na vybrané typy technologií a služeb, v rámci nich dosahovat špičkové úrovně.
 • Používat a podporovat materiály šetrné k životnímu prostředí.
 • Nadále si udržovat stálé zákazníky prostřednictvím nabídky komplexních služeb.