Reference

Vybrané reference

2014

- kompletní zemní práce v průmyslové zóně Stříbro Waystone, objednatel RSF Elektronik, rozsah zemních prací 59 tis. m2

- rozšíření parkovacích ploch v bývalém areálu Siemens Stříbro, objednatel SWIETELSKY a.s.

- zemní práce při vybudování kotelny a velkokapacitní sušárny v areálu Stora Enso Wood Products Planá, s.r.o., II. etapa

- vybudování a opravy lesních cest Plzeňského kraje pro LČR, s.p.

- demolice a recyklace stavebních materiálů po těžbě uranové rudy

- drtící práce v kamenolomu Kladruby

- zemní a demoliční práce Teplárna Mariánské Lázně, objednatel ČKD Praha DIZ, a.s.

2011-2013

- sanační drén v areálu KOVO Velká Hleďsebe, objednatel DEKONTA a.s.

- autodoprava a uložení zeminy včetně inertního materiálu v rámci akce „Hotel Evropa Mariánské Lázně“, objednatel BSS Sokolov

- zemní práce při výstavbě obchodního centra v Tachově, objednatel STAVPRAN, spol. s r.o.

- kompletní zemní práce na zimovišti skotu v obci Pístov, objednatel soukromý zemědělec Ctirad Hirš

- kompletní zemní práce při výstavbě velkokapacitní sušárny v areálu Stora Enso Wood Products Planá, s.r.o., I. etapa

- údržbové a drobné zemní práce v logistickém areálu CTPark Nová Hospoda

- výstavba vlajkových patek pro společnost Hellmann Worldwide Logistics s.r.o.

- rekonstrukce lesní cesty, objednatel Město Planá

- kompletní zemní práce, zahradní a parková úprava v průmyslovém areálu, objednatel Bremer Systembau GmbH

- kompletní zemní práce a výstavba komunikací průmyslové haly LOXXESS Nová Hospoda

- zemní práce na plynovodu Gazella a následná rekultivace dep, objednavatel Denys Alpine v.o.s.

- rekonstrukce a opravy lesních cest Plzeňského a Karlovarského kraje pro LČR, s.p.

- kompletní zemní práce na akci ,,Výstavba bytového domu na Zeleném trojúhelníku- Plzeň“, objednavatel SKANSKA, a.s.

- demolice silničního mostu Nepomuk, objednavatel FIRESTA s.r.o.

- výstavba závodního kolbiště v obci Zádub-Závišín u Mariánských Lázní

- zemní práce, autodoprava, přeložka VTL plynovodu, objednavatel TIMA a.s.

- těžební práce v kamenolomu Kladruby

2008-2010

- Optimalizace tratě z Plzně do Chebu - zemní práce, demolice stavebních objektů, příprava železničního spodku, objednavatelé: EUROVIA CS a.s, SKANSKA a.s., Chládek & Tintěra a.s., BÖGL a KRYSL a.s., FIRESTA s.r.o., N+ N Litoměřice, GDS CZ s.r.o.

- zemní práce a autodoprava na obchvatu Kočov a Velká Hleďsebe, silnice I/21, objednavatelé: EUROVIA CS a.s., DSP a.s.

- napojení komunikace pro pěší a cyklisty k lávce vč. napojení silnice I/21 s průmyslovou zónou Planá

- rekonstrukce a vybudování lesních cest pro Městské lesy Planá a Chodský Újezd

- demolice cihelny v Chodové Plané

- výstavba fotovoltaických elektráren Planá, Chodová Planá, Tachov, objednavatel EnerSun s.r.o.

- demolice zemědělských objektů v Ostromeč, objednavatel Alfa METAL

- těžební práce v kamenolomu Mokrá a Kladruby

2004-2007

- kompletní zemní práce vč. kanalizace a základových patek při výstavbě haly firmy IDEAL AUTOMOTIVE Nová Hospoda

- vybudování benzinové stanice v Kokašicích

- budování cyklostezek, objednavatel SSŽ, a.s.

- rekonstrukce a vybudování lesních cest pro obec Drmoul a Zadní Chodov

- demolice objektů bývalých kasáren v Mariánských Lázních

- zhotovení hloubkové kanalizace v objektu kasáren Kříženec

- kompletní zemní práce Planá Sever, etapa I., objednavatel SSŽ a.s.

- kompletní zemní práce při plynofikaci města Bor

1998-2003

- revitalizace vodních nádrží

- budování inženýrských sítí, pokládky dlažby, dlažebních kostek

- průtlaky komunikací, montáž a údržba telekomunikačních zařízení, zemní práce, objednavatel Telecom, a.s.

- demolice zemědělského objektu v Domažlicích

- demolice zemědělského objektu v Chebu a následná recyklace materiálu

- skrývka ornice a těžební práce v kamenolomu Kladruby