Činnosti

 • provádění a odstraňování staveb
 • veškeré zemní práce vč. komunikací
 • autodoprava vč. přepravy nadměrných nákladů v rámci ČR
 • budování inženýrských sítí a kanalizací
 • prodej štěrků a písků
 • čištění rybníků a vodních nádrží, údržba koryt a vodních toků
 • demolice objektů, recyklace stavebních sutí a drcení kamene
 • provádění skrývek a lomových prací, rekultivace
 • opravy komunikací
 • opravy lesních cest
 • terénní úpravy v nepřístupných místech
 • pokládka dlažby a živice
 • průtlaky komunikací
 • montáž a údržba telekomunikačních zařízení
 • odizolování objektů
 • zahradní a parkové úpravy