Časové tarify strojů

Tarify jsou stanoveny pro jednotlivé akce a zakázky na základě dohody.